Specjalizacje

Pomoc w obszarze funduszy inwestycyjnych, a w szczególności współpracy z towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Reprezentowanie podmiotów w ich relacjach z bankami oraz doradztwo na rzecz banków

Kompleksowe doradztwo w zakresie podatkowych aspektów transakcji korporacyjnych, handlowych i finansowych

Pomoc prawna w zakresie nabywania nieruchomości, procesu inwestycyjnego, najmu oraz zarządzania nieruchomościami, a także technicznego wsparcia budynków

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów działających w segmencie energetyki zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej

Doradztwo w zakresie strukturyzacji oraz przy przeprowadzeniu złożonych transakcji kapitałowych krajowych i zagranicznych

Doradztwo dla podmiotów znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz na rzecz wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych

Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, arbitraż

Doradztwo w zakresie prawa karnego gospodarczego, w postępowaniach karnych dotyczących błędów w sztuce medycznej, a także dochodzenia roszczeń cywilnych na drodze postępowania karnego.

Doradztwo związane z funkcjonowaniem podmiotów na rynku pracy oraz z regulowaniem kwestii zatrudnienia; zapewniamy rozwiązania uwzględniające zarówno aspekty praktyczne prawa pracy, jak i relacje z pracownikami

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Świadczymy usługi w zakresie prawa medycznego, zapewniamy kompleksowe i profesjonalne doradztwo prawne

Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, sądowo – administracyjnych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji

Kompleksowe wsparcie przy procedurze udzielania zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców

Wdrażanie ochrony danych osobowych ( RODO )

Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz patentów i znaków towarowych

Usługi prawne w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i reasekuracyjnych

Wszechstronna pomoc w zakresie zgodności pzrędwsiędzięć z prawem konkurencji, a także w sprawach dotyczących ochrony produktów i ich marek

Doradztwo w zakresie przygotowania emitenta do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej, obrót papierami wartościowymi

Doradztwo w zakresie stosowania regulacji unijnych oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych wymagających współpracy z sądami krajów członkowskich UE

Przygotowujemy optymalne plany dziedziczenia, dzięki którym nie dojdzie do nieporozumień lub sporów pomiędzy spadkobiercami, które wpłynęłyby negatywnie na wartość masy spadkowej

Prawo własności intelektualnej, znaki towarowe, patenty. Prawo mediów – prawo autorskie, prasowe, reklamy

Usługi w zakresie dochodzenia roszczeń o zapłatę zarówno na etapie postępowania polubownego, jak i na wszystkich etapach postępowania sądowego i egzekucyjnego

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu