Specjaliści, którzy rozwiążą Twoje problemy!

Prawo upadłościowe / restrukturyzacja

Prawnicy Kancelarii pełniąc funkcję doradcy prawnego Zarządcy Kompensacji Stoczni Gdynia S.A. uczestniczyli w postępowaniu kompensacyjnym od marca 2009 r. poczynając, w tym w przygotowaniu kolejnych etapów sprzedaży majątku Stoczni Gdynia S.A. o wartości ponad 380 mln zł.

 • Pomoc w zakresie restrukturyzacji finansowej spółek, w tym w szczególności restrukturyzacji zadłużenia oraz przygotowania programów optymalizacji kosztów, w tym kosztów podatkowych;
 • Analizy prawno-ekonomiczne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami w kryzysowych sytuacjach;
 • Analizy prawno-ekonomiczne w zakresie obejmującym ustalenie istnienia przesłanek wdrożenia procedur insolwencyjnych;
 • Doradztwo w zakresie refinansowania lub zmiany formy finansowania przedsiębiorstw, w tym między innymi renegocjowania warunków zawartych umów;
 • Udział w negocjacjach z wierzycielami;
 • Opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej w imieniu wierzycieli albo dłużników;
 • Opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, w tym także w zakresie analiz prawno-ekonomicznych propozycji układowych wraz ze studiami ich wykonalności;
 • Reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniu upadłościowym, w tym w postępowaniach incydentalnych w toku postępowania upadłościowego, w szczególności w postępowaniach związanych ze zgłaszaniem i ustalaniem wierzytelności, postępowaniach w przedmiocie zatwierdzenia planu podziału, postępowaniach w przedmiocie wyłączenia przedmiotów i wierzytelności z masy upadłości oraz postępowaniach o uznanie za bezskuteczną czynności upadłego;
 • Opracowywanie scenariuszy restrukturyzacji poza procedurą upadłościową, w tym negocjacje warunków restrukturyzacji zadłużenia;
 • Reprezentowanie zarządów  spółek kapitałowych w postępowaniach związanych z nieterminowym wdrożeniem  procedur upadłościowych, w tym w postępowaniach związanych z ustalaniem odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządów spółek kapitałowych;
 • Reprezentowanie członków organów spółek kapitało-wych w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Bieżąca obsługa prawna syndyków mas upadłości;
 • Przygotowywanie wniosków i reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Przeprowadzanie transgranicznych postępowań upadłościowych;
 • Doradztwo przy wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta;
 • Doradztwo przy nabywaniu mienia od podmiotów w upadłości.

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu