Specjaliści, którzy rozwiążą Twoje problemy!

Nieruchomości / budownictwo

Rynek nieruchomości i rynek budowalny w Polsce wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu standardów międzynarodowych oraz doskonałej znajomości realiów lokalnych. W tym obszarze przewagę względem konkurencji  zapewniają nam znajomość branży, praktyczne i innowacyjne podejście oraz doświadczenie naszych prawników. Rozumiemy, że duże transakcje na rynku nieruchomości wymagają znajomości nie tylko regulacji dotyczących tego sektora, ale także powiązanych z nim obszarów prawa.

W ramach doradztwa w tym obszarze Kancelaria zapewnia między innymi pomoc prawną w zakresie nabywania nieruchomości, procesu inwestycyjnego, najmu oraz zarządzania nieruchomościami, a także technicznego wsparcia budynków.
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

 • Przygotowywanie raportów due diligence statusu prawnego nieruchomości z uwzględnieniem potencjalnych roszczeń restytucyjnych;
 • Pomoc przy nabywaniu nieruchomości w celach inwestycyjnych;
 • Doradztwo przy nabywaniu nieruchomości rolnych;
 • Pomoc przy nabywaniu nieruchomości znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych;
 • Doradztwo przy przejmowaniu nieruchomości przez wierzyciela w ramach egzekucji komorniczych;
 • Doradztwo w sprawach restytucji i reprywatyzacji;
 • Doradztwo w transakcjach z udziałem podmiotów zagranicznych;

PROCES INWESTYCYJNY

 • Doradztwo w zakresie inwestowania w centra handlowe oraz biurowe;
 • Doradztwo w zakresie planowanego finansowania procesu inwestycyjnego;
 • Pomoc w tworzeniu sieci centrów handlowych na terenie Polski;
 • Obsługa prawna inwestycji typu greenfield;
 • Przygotowywanie kompleksowej dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym na rynku nieruchomości;
 • Reprezentowanie inwestorów w sporach z organami administracji terytorialnej;
 • Reprezentowanie generalnych wykonawców w sporach z inwestorami i podwykonawcami;

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Doradztwo odnośnie do odpowiedzialności właściciela i administratora budynku za szkody osobiste w budynkach mieszkalnych i obiektach handlowych;
 • Zwalczanie roszczeń restytucyjnych byłych właścicieli nieruchomości;
 • Doradztwo w zakresie ochrony znaku towarowego należącego do sieci centrów handlowych;
 • Doradztwo w zakresie bieżącego funkcjonowania kopalni;
 • Doradztwo w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste;
 • Doradztwo w zakresie ustanawiania majątkowych zabezpieczeń umów kredytowych;
 • Doradztwo w sporach granicznych o nieruchomości;
 • Doradztwo odnośnie do tytułu własności do gruntów.

NAJEM NIERUCHOMOŚCI

 • Opracowywanie wzorców umów najmu dla centrów handlowych i biurowych;
 • Doradztwo w procesie zawierania umów leasingu nieruchomości (sale-and-lease-back);

TECHNICZNE WSPARCIE BUDYNKÓW

 • Przygotowanie i opiniowanie umów o techniczne utrzymanie budynków;
 • Przygotowanie i opiniowanie umów na wykonanie prac remontowych;
 • Doradztwo i reprezentowanie w sporach z dostawcami mediów, w szczególności w sporach sądowych dotyczących dostaw energii elektrycznej do obiektów;
 • Doradztwo i reprezentacja w sporach sądowych w zakresie wadliwego wykonania prac remontowych.

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu