Specjaliści, którzy rozwiążą Twoje problemy!

Windykacja

Kancelaria posiada pełne i szerokie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń o zapłatę zarówno na etapie postępowania polubownego, jak i na wszystkich etapach postępowania sądowego i egzekucyjnego.  W zakresie prowadzenia stałej przedsądowej i sądowej windykacji obsługujemy m.in. polski oddział jednej z największych międzynarodowej firm świadczących usługi kurierskie o zasięgu światowym, a także liczne podmioty z branży nieruchomości komercyjnych w zakresie dochodzenia roszczeń o zapłatę należności z tytułu najmu lokali. W ostatnich latach Kancelaria poprowadziła łącznie ok. 10 tys. spraw windykacyjnych.
Zespół Kancelarii jest przygotowany do prowadzenia postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych o wysokim stopniu złożoności.

 • Opracowanie systemu efektywnej i sprawnej windykacji należności, w tym przygotowanie instrumentów zabezpieczających płatności;
 • Prowadzenie windykacji przedsądowej mającej na celu zawarcie porozumień w przedmiocie dobrowolnej spłaty zadłużenia;
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
 • Prowadzenie windykacji w oparciu o umowne zabezpieczenia – poręczenia, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, ustanowione hipoteki;
 • Reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 • Prowadzenie egzekucji z ruchomości, nieruchomości, rachunków bankowych, wierzytelności i innych praw majątkowych;
 • Doradztwo w zakresie zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej jako sposobu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umów sprzedaży zbóż;
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w formie zarządu nieruchomością rolną;
 • Prowadzenie stałej windykacji przedsądowej i sądowej dla polskiego oddziału jednej z największych międzynarodowych firm świadczących usługi kurierskie o zasięgu światowym;
 • Obsługa w zakresie windykacji należności w obrocie detalicznym na rzecz jednego z największych przedsiębiorstw energetycznych z branży gazowej;
 • Reprezentowanie podmiotów z branży nieruchomości komercyjnych w sporach o zapłatę należności z tytułu najmu lokali w centrach handlowych i budynkach biurowych;
 • Reprezentowanie brytyjskiej spółki z branży lotniczej w głośnym postępowaniu upadłościowym polskich linii lotniczych;
 • Reprezentowanie wiodącego producenta rolnego w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych od odbiorców dostaw (producentów rolnych), w tym postępowaniu mającym na celu otrzymanie europejskiego tytułu egzekucyjnego przeciwko holenderskiemu obywatelowi.

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu