radca prawny, wspólnik

Specjalizacje:

radca prawny, wspólnik

Wykształcenie i uprawnienia:

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1998 r. W roku 1999 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego na kursie „Zarządzanie Ludźmi w Firmie”. Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, egzamin sędziowski złożyła w 2003 roku; ślubowanie radcy prawnego złożyła w grudniu 2005 roku.

Doświadczenie:

Uczestniczyła w procesach przekształceń w spółkach prawa handlowego, świadczyła formalno-prawne wsparcie obrotu nieruchomościami, koordynowała i nadzorowała złożone transakcje zbycia przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części, uczestniczyła w obsłudze procesów inwestycyjnych, tworzyła koncepcję realizacji inwestycji w dużej grupie kapitałowej.

Występowała w imieniu przedsiębiorców oraz osób fizycznych w postępowaniach cywilnych, w tym przed sądami obcych jurysdykcji. Posiada kompleksową znajomość zagadnień z zakresu praw własności intelektualnej, reprezentowała jedną ze stron w sporze o znaną polska markę, świadczy usługi stałego doradztwa prawnego na rzecz podmiotu, zorientowanego na tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sferze energetyki we współpracy z polskimi środowiskami akademickimi.

Współpracuje z przedsiębiorstwami energetycznymi. Uczestniczyła w negocjowaniu warunków umów o przyłączenie źródeł energii konwencjonalnej i odnawialnej do gazowej i elektroenergetycznej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej, udzielała wsparcia prawnego w akwizycji i rozwoju farm wiatrowych na terenie województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.

Specjalizacja:
  • Postępowania sądowe i arbitrażowe
  • Nieruchomości
  • Prawo energetyczne
  • Prawo własności przemysłowej
  • Prawo korporacyjne i gospodarcze
  • Prawo konkurencji
Znajomość języków obcych:

Język angielski biegle w mowie i piśmie.

Praktyka:
  • Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
  • Zespół Prawa Administracyjnego i Nieruchomości
  • Zespół Prawa Energetycznego i Ochrony Środowiska
  • Aktualny lub były członek Rad Nadzorczych

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu