Specjaliści, którzy rozwiążą Twoje problemy!

Zamówienia publiczne / środki wspólnotowe / pomoc publiczna

Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy procedurze udzielania zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.

 • Kompleksowe wsparcie zamawiających i wykonawców w procesach udzielania zamówień publicznych;
 • Uczestnictwo w przygotowaniu dokumentów w postępowaniach, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stosownych ogłoszeń;
 • Uczestnictwo w postępowaniach związanych ze stosowaniem środków ochrony prawnej w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
 • Nadzorowanie wykonania udzielonego zamówienia;
 • Sporządzanie opinii prawnych i wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 • Reprezentowanie zamawiających i wykonawców przed Krajową Izba Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
 • Reprezentowanie zamawiających i wykonawców w sporach podczas realizacji umów o zamówienie publiczne;
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie zamówień publicznych;
 • Doradztwo w procesach ubiegania się o dotacje unijne;
 • Wsparcie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków wspólnotowych;
 • Przeprowadzanie audytów w zakresie prawidłowości dysponowania środkami publicznymi;
 • Doradztwo przy realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu