radca prawny, wspólnik

Specjalizacje:

radca prawny, wspólnik

Wykształcenie i uprawnienia:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Doświadczenie:

Doświadczenie:

 • Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych,
 • Specjalizuje się w problematyce prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień sektorowych, procedur udzielania zamówień finansowanych ze środków pomocowych UE, tworzenia procedur wewnętrznych z zakresu zamówień i zakupów dla przedsiębiorstw z branży energetycznej i gazowej, jednostek sektora finansów publicznych, samorządowych osób prawnych oraz podmiotów leczniczych,
 • Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia dotyczących różnorodnych zamówień i trybów, w tym inwestycji o dużej skali i stopniu skomplikowania,
 • Posiada bogatą praktykę w zakresie sporządzania ogłoszeń w sprawie zamówień, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów o zamówienie publiczne, pism w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia, w tym z zakresu realizacji środków ochrony prawnej,
 • Pełnomocnik stron w postępowaniach sądowych w zakresie sporów dotyczących zamówień publicznych, w tym w szczególności przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • Uczestniczyła w wielu konsultacjach komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego, w negocjacjach pomiędzy zamawiającym a wykonawcami.
  Brała udział w prowadzeniu kontroli i audytów postępowań o udzielenie zamówienia, w tym opracowywania metodologii kontroli, doboru próby oraz raportów podsumowujących,
 • Uczestniczyła w konsultacjach projektów aktów prawnych w ramach organizacji branżowych w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • Trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Prowadziła szkolenia z zakresu prawa energetycznego, inwestycji liniowych, roszczeń właścicieli nieruchomości z tytułu lokalizowania urządzeń energetycznych, zarządzania nieruchomościami, prawa zamówień publicznych, prawa zobowiązań i prawa rzeczowego oraz prawa ochrony środowiska,
 • Autor ekspertyz dotyczących występowania i dopuszczalności pomocy publicznej pochodzącej z funduszy UE oraz środków krajowych, analiz prawnych dotyczących interpretacji prawa unijnego,
 • Posiada również praktykę w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań i prawa rzeczowego (zwłaszcza prawa nieruchomości).

Z kancelarią współpracuje od 2014 r.

Specjalizacja:
 • Prawo korporacyjne i gospodarcze
 • Prawo Administracyjne i Nieruchomości
 • Prawo Unii Europejskiej

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu