Specjaliści, którzy rozwiążą Twoje problemy!

Prawo pracy

Polskie prawo pracy i praktyka w tej dziedzinie stale i na bieżąco podlegają licznym nowelizacjom wpływającym na zasady regulujące niemal wszystkie kwestie dotyczące zatrudniania pracowników. Dlatego kwestie związane z prawem pracy są jednymi z najważniejszych i najbardziej złożonych zagadnień w działalności wielu firm. Odpowiednie wsparcie w tym zakresie może zagwarantować zespół wykwalifikowanych prawników.

Kancelaria posiada bardzo szerokie doświadczenie wynikające z długoletniej i kompleksowej obsługi prawnej wykonywanej na rzecz licznych przedsiębiorców, w tym podmiotów zatrudniających kilkutysięczną kadrę pracowniczą oraz posiadających funkcjonujące związki zawodowe, jak również na rzecz podmiotów działających w branży usług HR, świadczących usługi w zakresie rekrutacji, pośrednictwa, outsourcingu i doradztwa w procesie zatrudniania pracowników. W ramach świadczonych usług podejmujemy działania obejmujące wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem podmiotów na rynku pracy oraz z regulowaniem kwestii zatrudnienia. Nasi prawnicy ds. prawa pracy zapewniają Klientom rozwiązania uwzględniające zarówno aspekty praktyczne prawa pracy, jak i relacje z pracownikami.

 • Doradztwo w kwestiach nawiązywania oraz rozwiązywania stosunków pracy;
 • Opracowywanie projektów umów o pracę, umów zlecenia oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym, jak również wszelkich dokumentów  dotyczących zatrudnienia, a wymaganych przez reguły korporacyjne;
 • Opracowywanie dokumentów stanowiących wewnętrzne normy prawa pracy, w szczególności regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminu zwolnień grupowych, regulacji dotyczących zakazu konkurencji, tajemnicy handlowej;
 • Wsparcie w kontaktach z organizacjami związkowymi;
 • Doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych;
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji i restrukturyzacji zatrudnienia oraz rozwiązania stosunku pracy, w tym w kwestiach dotyczących zwolnień grupowych;
 • Doradztwo związane ze zmianami strukturalnymi zakładów pracy w następstwie łączenia, podziału i przekształcania spółek, w tym w szczególności stanowiącymi konsekwencję przejęcia zakładu pracy;
 • Doradztwo dotyczące obowiązków pracodawcy w zakresie zapobiegania mobbingowi;
 • Reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności z tytułu roszczeń pracowniczych, m.in. w sprawach o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem;
 • Doradztwo w zakresie optymalnych form zatrudnienia menedżerów, w szczególności opracowywanie projektów kontraktów menedżerskich oraz dokonywanie oceny kontraktów zawartych;
 • Doradztwo w procesie projektowania systemów wynagrodzeń pracowników oraz innych form świadczeń na ich rzecz, w tym w szczególności przygotowywanie i opiniowanie programów motywacyjnych dla wyższej kadry menedżerskiej oraz opracowywanie wszelkich dokumentów koniecznych do ich wprowadzenia;
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji zatrudnienia
 • Doradztwo w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwiązywanie problemów zaistniałych przy okazji wypadków przy pracy;
 • Doradztwo w sprawach z zakresu ubezpieczeń spo-łecznych;
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy i podatków związane z zatrudnianiem cudzoziemców;
 • Doradztwo związane z optymalizacją podatkowa zatrudnienia;
 • Wszechstronna pomoc w planowaniu i wdrażaniu działań mających zapobiegać powstaniu pracowniczych sytuacji spornych;
 • Doradztwo przy organizacji pracy, m.in. w zakresie systemów oraz rozkładów czasu pracy;
 • Doradztwo w zakresie prawa regulującego pracę tymczasową i pośrednictwo pracy;
 • Reprezentowanie pracodawców przed organami kontroli, m.in. przed PIP oraz ZUS.

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu