Specjaliści, którzy rozwiążą Twoje problemy!

Prawo karne

Prawnicy Kancelarii specjalizują się w prawie karnym gospodarczym, w tym w szczególności postępowaniach karnych oraz karnoskarbowych przeciwko członkom zarządów spółek kapitałowych. Szczególnie bogatym doświadczeniem Kancelaria dysponuje w odniesieniu do przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa prania brudnych pieniędzy, przestępstw karnoskarbowych, czynów zabronionych penalizowanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawie o prawie autorskim.

Z powodzeniem również reprezentują Klientów w postępowaniach karnych dotyczących błędów w sztuce medycznej, zarówno w charakterze obrońców jak i pełnomocników osób pokrzywdzonych.
Prawnicy Kancelarii posiadają gruntowne przygotowanie w sferze dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych na drodze postępowania karnego.

 • Reprezentowanie w postępowaniach karnych oraz karnoskarbowych przeciwko członkom zarządów spółek kapitałowych;
 • Doradztwo i reprezentacja w odniesieniu do przestępstw  przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • Doradztwo i reprezentacja w odniesieniu do przestępstw  przeciwko praniu brudnych pieniędzy;
 • Doradztwo i reprezentacja w sprawach przestępstw karnoskarbowych;
 • Doradztwo i reprezentacja w sprawach czynów zabronionych penalizowanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • Doradztwo i reprezentacja w sprawach czynów zabronionych penalizowanych w ustawie o prawie autorskim;
 • Występowanie jako pełnomocnik oskarżyciela / pokrzywdzonego (w szczególności przedsiębiorców) w procesach karnych przeciwko pracownikom;
 • Reprezentowanie w postępowaniach karnych dotyczących błędów w sztuce medycznej;
 • Obrona w sprawach przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstwa fałszywych zeznań;
 • Obrona w sprawach odpowiedzialności karnej za naruszenie praw pracowników;
 • Obrona w sprawach odpowiedzialności karnej za wypadek przy pracy;
 • Reprezentacja pokrzywdzonych (przedsiębiorców) w sprawach o przywłaszczenie mienia, którego dopuścił się pracownik na szkodę zakładu pracy;
 • Reprezentowanie pokrzywdzonych (przedsiębiorców) w sprawach oszustw pracowników na szkodę zakładu pracy.

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu