Specjaliści, którzy rozwiążą Twoje problemy!

Fundusze inwestycyjne, Finanse

Kancelaria zapewnia pomoc w obszarze funduszy inwestycyjnych, a w szczególności współpracy z towarzystwami funduszy inwestycyjnych.

 • Doradztwo w zakresie tworzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zamkniętych i otwartych funduszy inwestycyjnych, a także reprezentacji w postępowaniach przed Komisja Nadzoru Finansowego, w szczególności w postępowaniach o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, ale także w innych sprawach związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych;
 • Przeprowadzanie kompleksowych audytów due diligence poprzedzających zawarcie określonych transakcji kapitałowych, obejmujących badanie prawne i podatkowe podmiotów gospodarczych;
 • Stała obsługa prawna towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zamkniętych i otwartych funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności sporządzanie wszelkich regulaminów, struktur organizacyjnych, umów z podmiotami zarządzającymi aktywami oraz umów z agentem transferowym oraz nadzór nad ich należytym wykonywaniem;
 • Doradztwo w zakresie wszelkich umów o współpracy zawieranych pomiędzy inwestorem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych, a także umów wniesienia akcji lub udziałów spółek prawa handlowego jako wpłaty na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych;
 • Doradztwo w zakresie projektów sekurytyzacyjnych.

 

Doświadczenie zespołu w finansach:

 • Reprezentowanie podmiotów podczas negocjacji umów pożyczek;
 • Doradztwo na rzecz banków w procesach finansowania inwestycji handlowych;
 • Pomoc prawna w procesie łączenia się banków;
 • Doradztwo podmiotom gospodarczym przy emisji obligacji;
 • Pomoc podmiotom gospodarczym w procesie restrukturyzacji długów bankowych;
 • Pomoc prawna na rzecz zagranicznej instytucji finansowej w wejściu na polski rynek w zakresie świadczenia usług finansowych.

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu