Fakturę korygującą trzeba wystawić

Dagmara Leonik – 2018-06-08, Rzeczpospolita ROZLICZENIA Obowiązki, jakie ciążą na podatniku w sytuacji, gdy doszło do zwrotu towaru, zależą od tego, jak została udokumentowana sprzedaż. Jak wynika z art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz.1221 ze zm.), podstawę opodatkowania zmniejsza się m.in. o wartość zwróconych towarów […]

Jak ustalać progi dla dokumentacji cen transferowych

Dagmara Leonik – 2018-04-16, Rzeczpospolita Podatnik zobowiązany jest do odniesienia progów transakcyjnych do wartości będącej sumą wartości transakcji jednego rodzaju zawartej z poszczególnymi podmiotami powiązanymi. Na tle obowiązujących przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych powstało wiele wątpliwości związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych m.in. w zakresie tego, czy wskazany w przepisach limit transakcji (innych zdarzeń), mających istotny wpływ […]

Dwa rozwiązania na kłopoty finansowe

FIRMY Jeśli mamy do czynienia z niewypłacalnością najbezpieczniej jest złożyć dwa wnioski: wniosek o ogłoszenie upadłości oraz wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Upadłość i restrukturyzacja to pojęcia, z którymi przedsiębiorca może mieć do czynienia, gdy wpada w kłopoty finansowe. Obie instytucje, mimo iż obejmują podobne zagadnienia, to jednak wzajemnie się wykluczają. Co do zasady, nie można, bowiem ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego […]

Przywileje w PCC tylko dla spółek kapitałowych

ROZLICZENIA | Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce komandytowej powinna być uważana za zmianę umowy spółki osobowej i podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5 proc. Zgodnie z ustawą z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa o PCC), daninie tej (PCC) podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Podatkowi podlegają także umowy spółki oraz zmiany tych […]